Now showing items 21-40 of 143

  • Hvordan virker egentlig sponsing? 

   Skard, Siv E. Rosendahl (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   At publikum oppfatter at en sponsor og et sponsorobjekt passer godt sammen, er i faglitteraturen fremhevet som en viktig suksessfaktor i sponsing. Flere studier har dokumentert at vi både liker og husker sponsorsamarbeid ...
  • Fusjoner og oppkjøp 

   Thorbjørnsen, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Forskning har vist at selskaper som fusjonerer, ofte ikke klarer å nå sine finansielle mål og gjerne gjør det dårligere enn konkurrentene i årene etter fusjonen. Mange forhold har vært undersøkt for å forsøke å forklare ...
  • A Taste Of "Nextopia" 

   Dahlen, Micael; Thorbjørnsen, Helge; Sjödin, Henrik (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   This paper investigates consumer response to advertising for future, to-be-released products. Drawing on recent consumer psychology research on the optimism bias, positive uncertainty, and affective (mis-)forecasting, we ...
  • Kunnskapsdeling i en kompleks organisasjon 

   Nesheim, Torstein; Olsen, Karen Modesta (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Kunnskapsbaserte ressurser er sentrale for bedrifters evne til å konkurrere i et marked. For å utvikle og vedlikeholde slike ressurser er det viktig at ansatte i ulike enheter i virksomheten utveksler erfaringer og deler ...
  • Customer reactions to acquirer-dominant mergers and acquisitions 

   Thorbjørnsen, Helge; Dahlen, Micael (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   This article investigates consumer reactions to acquirer-dominant mergers and acquisitions (M&As) from the perspective of the (smaller) target brand and explores how marketing actions can mitigate negative effects. The ...
  • When counting cattle is not enough: multiple perspectives in agricultural and veterinary research 

   Hansen, Bjørn Gunnar; Schei, Vidar; Greve, Arent (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   A traditional approach in agricultural and veterinary research is focussing on the biological perspective where large cattle-databases are used to analyse the dairy herd. This approach has yielded valuable insights. However, ...
  • Forskningsbasert viten om motivasjon av kunnskapsarbeidere 

   Lines, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Kunnskapsarbeideres verdiskapning er sterkt knyttet til motivasjon. Ulike nivå på verdiskapning observeres og disse forskjellene er antakelig mer en refleksjon av ulik motivasjon enn ulik evne, målt ved intelligens og nivå ...
  • Trapped or spurred by the home region? The effects of potential social capital on involvement in foreign markets for goods and technology 

   Laursen, Keld; Masciarelli, Francesca; Prencipe, Andrea (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Drawing on social capital theory and the international business literature, we argue that domestic geography, in terms of localized potential social capital, facilitates individual firms’ awareness of business opportunities, ...
  • Service-Dominant Logic and Licensing in International B2B Markets 

   Uusitalo, Olavi; Grønhaug, Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This paper asks whether the service - dominant logic is superior to the traditional goods - dominant logic for the use of licensing to commercialize new technologies internationally – and why so. To answer this ...
  • Can lonely riders become three musketeers? : creating effective joint operations among farmers 

   Schei, Vidar; Hansen, Bjørn Gunnar; Selart, Marcus (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Individuals as well as organizations often need to work together to achieve economies of scale and scope. However, collaboration can be a challenge, and one example in which the potential benefit of cooperation has been ...
  • Innovasjon i merkeopplevelser 

   Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil; Skard, Siv E. Rosendahl; Thorbjørnsen, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I denne artikkelen presenterer vi et rammeverk for å forstå merkeopplevelsesdimensjoner og effekter av merkeopplevelser. Vi gir deretter en kort diskusjon av mulige forskjeller mellom produkter og tjenester og diskuterer ...
  • Keep searching and you'll find: what do we know about variety creation through firms' search activities for innovation? 

   Laursen, Keld (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This paper critically reviews and synthesizes the contributions found in theoretical and empirical studies of firm level innovation search processes. It explores the advantages and disadvantages of local and non-local ...
  • The drivers of services on next-generation networks 

   Iden, Jon; Methlie, Leif B. (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This paper is concerned with the drivers of service development on future telecommunication networks. As these networks are being transformed into next-generation networks, new and different services are being developed ...
  • The Impact of Emotions on Trust Decisions 

   Selart, Marcus; Lee, Wing Shing (Chapter, 2012)
   Researchers have recognized that interpersonal trust consists of different dimensions. These dimensions suggest that trust can be rational, cognitive, or affective. Affect, which includes moods and emotions, is likely ...
  • Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 

   Lien, Lasse B.; Knudsen, Eirik Sjåholm (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Finanskriser studeres stort sett på aggregert nivå med fokus på hvordan BNP, konkursfrekvenser, sysselsetting, renter og andre aggregerte størrelser endrer seg. Dette gjør at vi vet relativt mye om de overordnede effektene ...
  • Satisfaction in buyer-seller relationships - Influence of cultural differences 

   Voldnes, Gøril; Grønhaug, Kjell; Nilssen, Frode (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This paper addresses the possible influence of cultural differences on satisfaction in cross-national buyerseller relationships. Building and maintaining buyer–seller relationships have for long been acknowledged as ...
  • Treningsmotivasjon og fysisk aktivitet blant unge : forskjeller mellom aktive og inaktive barn 

   Kobbeltvedt, Therese; Arntsen, Camilla (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This study is based on the Norwegian data from the HEVAS (Helsevaner blant barn og unge) WHO - survey. We investigated: What differences exist between active and inactive groups of individuals with reference to demography, ...
  • Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser 

   Stensaker, Inger G.; Graham, William E. (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I denne artikkelen ser vi på hva som kan gjøres dersom store omstillinger resulterer i tap av tillit til ledelsen. Vi tar utgangspunkt i litteraturen om tillit for å forstå hva som menes med tillit, hva som leder til tap ...
  • The impact of global leadership development programs on social networks and knowledge sharing in multinational enterprises. 

   Espedal, Bjarne; Gooderham, Paul N.; Evensen, Heidimarie (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Taking as its starting point the significance of social networks for knowledge sharing in multinational enterprises, this paper has a particular focus on the role global leadership development programs may have on both ...
  • The Continuing Relevance of Austrian Capital Theory 

   Foss, Nicolai Juul (Journal article; Peer reviewed, 2012)