Now showing items 21-40 of 131

  • Forskningsbasert viten om motivasjon av kunnskapsarbeidere 

   Lines, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Kunnskapsarbeideres verdiskapning er sterkt knyttet til motivasjon. Ulike nivå på verdiskapning observeres og disse forskjellene er antakelig mer en refleksjon av ulik motivasjon enn ulik evne, målt ved intelligens og nivå ...
  • Hvordan virker egentlig sponsing? 

   Skard, Siv E. Rosendahl (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   At publikum oppfatter at en sponsor og et sponsorobjekt passer godt sammen, er i faglitteraturen fremhevet som en viktig suksessfaktor i sponsing. Flere studier har dokumentert at vi både liker og husker sponsorsamarbeid ...
  • Fører investering i kvalitetssystem til prosessledelse? 

   Iden, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Denne artikkelen undersøker hvorvidt investering i et kvalitetssystem fører til prosessledelse. Bedrifter i ulike bransjer møter i dag krav fra myndigheter og kunder om å dokumentere bedriftens arbeidsprosesser i et ...
  • Advice seeking network structures and the learning organization 

   Aarstad, Jarle; Selart, Marcus Oliver; Troye, Sigurd Villads (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Organizational learning can be described as a transfer of individuals’ cognitive mental models to shared mental models. Employees seeking the same colleagues for advice are structurally equivalent, and the aim of the paper ...
  • Customer reactions to acquirer-dominant mergers and acquisitions 

   Thorbjørnsen, Helge; Dahlen, Micael (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   This article investigates consumer reactions to acquirer-dominant mergers and acquisitions (M&As) from the perspective of the (smaller) target brand and explores how marketing actions can mitigate negative effects. The ...
  • Companies Ethical Commitment: an analysis of the rhetoric in CSR reports 

   Ditlev-Simonsen, Caroline Dale; Wenstøp, Søren Henrik (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   This paper investigates rhetoric applied in 80 Corporate Social Responsibility (CSR) reports in 2005. A taxonomy of five distinct rhetorical strategies for describing the purpose of CSR is applied; Agency (profit), Benefit ...
  • When counting cattle is not enough: multiple perspectives in agricultural and veterinary research 

   Hansen, Bjørn Gunnar; Schei, Vidar; Greve, Arent (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   A traditional approach in agricultural and veterinary research is focussing on the biological perspective where large cattle-databases are used to analyse the dairy herd. This approach has yielded valuable insights. However, ...
  • The impact of global leadership development programs on social networks and knowledge sharing in multinational enterprises. 

   Espedal, Bjarne; Gooderham, Paul N.; Evensen, Heidimarie (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Taking as its starting point the significance of social networks for knowledge sharing in multinational enterprises, this paper has a particular focus on the role global leadership development programs may have on both ...
  • The Continuing Relevance of Austrian Capital Theory 

   Foss, Nicolai Juul (Journal article; Peer reviewed, 2012)
  • Can lonely riders become three musketeers? : creating effective joint operations among farmers 

   Schei, Vidar; Hansen, Bjørn Gunnar; Selart, Marcus (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Individuals as well as organizations often need to work together to achieve economies of scale and scope. However, collaboration can be a challenge, and one example in which the potential benefit of cooperation has been ...
  • Satisfaction in buyer-seller relationships - Influence of cultural differences 

   Voldnes, Gøril; Grønhaug, Kjell; Nilssen, Frode (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This paper addresses the possible influence of cultural differences on satisfaction in cross-national buyerseller relationships. Building and maintaining buyer–seller relationships have for long been acknowledged as ...
  • The drivers of services on next-generation networks 

   Iden, Jon; Methlie, Leif B. (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This paper is concerned with the drivers of service development on future telecommunication networks. As these networks are being transformed into next-generation networks, new and different services are being developed ...
  • The Impact of Emotions on Trust Decisions 

   Selart, Marcus; Lee, Wing Shing (Chapter, 2012)
   Researchers have recognized that interpersonal trust consists of different dimensions. These dimensions suggest that trust can be rational, cognitive, or affective. Affect, which includes moods and emotions, is likely ...
  • Samskaping og innovasjon 

   Nysveen, Herbjørn; Thorbjørnsen, Helge; Pedersen, Per Egil (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Formålet med denne artikkelen er å se på betydningen av samspillet mellom kunder og organisasjoner som kilde til innovasjon – samskaping. Vi tar først et tilbakeblikk på utviklingen av dette samspillet og presenterer ...
  • Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 

   Lien, Lasse B.; Knudsen, Eirik Sjåholm (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Finanskriser studeres stort sett på aggregert nivå med fokus på hvordan BNP, konkursfrekvenser, sysselsetting, renter og andre aggregerte størrelser endrer seg. Dette gjør at vi vet relativt mye om de overordnede effektene ...
  • The Winner Takes All : A Qualitative Study of Cooperation on Cycling Teams 

   Netland, Katrine O.; Schei, Vidar; Sverdrup, Therese (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Cycling is arguably one of the most physically demanding sports. However, road cycling athletes are also challenged by a social-psychological tension induced by a fairly simple dilemma: There will only be one individual ...
  • Treningsmotivasjon og fysisk aktivitet blant unge : forskjeller mellom aktive og inaktive barn 

   Kobbeltvedt, Therese; Arntsen, Camilla (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This study is based on the Norwegian data from the HEVAS (Helsevaner blant barn og unge) WHO - survey. We investigated: What differences exist between active and inactive groups of individuals with reference to demography, ...
  • Keep searching and you'll find: what do we know about variety creation through firms' search activities for innovation? 

   Laursen, Keld (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This paper critically reviews and synthesizes the contributions found in theoretical and empirical studies of firm level innovation search processes. It explores the advantages and disadvantages of local and non-local ...
  • Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser 

   Stensaker, Inger G.; Graham, William E. (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I denne artikkelen ser vi på hva som kan gjøres dersom store omstillinger resulterer i tap av tillit til ledelsen. Vi tar utgangspunkt i litteraturen om tillit for å forstå hva som menes med tillit, hva som leder til tap ...
  • Rom for læring: betydningen av handlingsrom for ledelse 

   Espedal, Bjarne; Kvitastein, Olav A. (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I ledelseslitteraturen framstilles handlingsrom som en faktor som gir a) ledere endringskapasitet eller evne til å fatte endringsrelaterte valg og b) mulighet til å gjennomføre valgene (endringene). Endringskapasitet er ...