• Ei prestasjonsvurdering av norske aksjefond : 1998-2005 

   Tveito, Ingrid Omdal (Master thesis, 2006)
  • Hedgefond: en fornuftig investering? 

   Muis, Rene Osaland (Master thesis, 2007)
   Hedgefond er ”privat organiserte, lite regulerte og profesjonelt styrte kapitalplasseringer som ikke er lett tilgjengelig for publikum”(Lhabitant, 2004). I denne oppgaven tar jeg for meg hedgefond som investeringsalternativ. ...
  • Hvilke sparereformer er mest brukt av husholdninger i Norge : og hvorfor velger vi de? 

   Ulriksen, Karianne Ilseng (Master thesis, 2006)
   Utredningen tar for seg de mest populære former for sparing for husholdninger i Norge. Innledningsvis er det presentert litt om ulike teorier for hvorfor man sparer og litt om sparing i Norge. Deretter har jeg prøvd å ...
  • Internasjonale oljeselskaper : avkastningskrav og hedging 

   Andersen, Thomas; Eldøen, Terje (Master thesis, 2007)
   Vi har beregnet avkastningskrav for oljeselskaper generelt på 11,4%. Betaverdier på rene oppstrømsselskaper som varierer mellom -1,7 og 1,3 gjør at vi ikke kan konkludere med at disse har høyere systematisk risiko enn ...
  • Kortsiktig overreaksjon ved store kursendringer på Oslo Børs 

   Mamelund, Karl (Master thesis, 2006)
   I denne utredningen undersøker jeg om det eksisterer en overreaksjon på Oslo Børs i forbindelse med at aksjer stiger eller synker med 5 % eller mer på én dag. Dette er en test av markedseffisiens på svak form, som en slik ...
  • Offshore-borebransjen og verdsettelse av Ocean Rig ASA 

   Trulsen, Henrik (Master thesis, 2006)
   Offshore-borebransjen er i denne utredningen definert som all virksomhet med mobile offshoreenheter, plattformboring og andre relaterte tjenester som brønnoperasjoner og engineering i tilknytning til boring. Utredningen ...
  • Prising og analyse av boligeiendommer i Bergen, Åsane og Ytre Arna 

   Leithe, Hans (Master thesis, 2006-05-15)
   I denne utredningen har jeg benyttet multippel regresjon og ”hedonic pricing” for å lage en modell for prising av boliger. Målet var å lage en modell for området Arna, Åsane og Bergen sentrum. Ved bruk av dette området ...
  • Real options in the LNG shipping industry 

   Dahr, Haakon Wilhelm (Master thesis, 2007)
   The prime focus of this dissertation is to bring forward and explain well founded and intuitive methods for valuing real options in the LNG transportation industry, and by that convince industry participants that such ...
  • Realopsjoner i shippingkontrakter 

   Ingebrigtsen, Eirik N.; Mjelde, Andreas (Master thesis, 2006)
   Utredningen tar sikte på å presentere metoder for beregning av ulike typer realopsjoner på skip. Dette vil vi gjøre med bakgrunn i teorier knyttet til de underliggende prosessene for fraktrater. Vi vil bygge vår modell ...
  • Småkraft : nytt driftsgrunnlag i distriktene? 

   Farsethås, Ole Martin (Master thesis, 2008)
   I denne oppgaven har jeg gjort en prosjektanalyse for en investering i et lite vannkraftverk. Jeg har vurdert investeringen fra ståstedet til en privat investor og tilpasset modellen etter dette. Jeg har vist at en investering ...
  • Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA 

   Lauglo, Eirik (Master thesis, 2006)
   Målet med denne oppgaven er å estimere en teoretisk markedsverdi av egenkapitalen til lavpris-flyselskapet Norwegian. For å gi verdsettelsen et solid fundament har jeg valgt å inkludere enkelte elementer som går utover ...
  • Verdivurdering av Prosafe 

   Sanne, Tom (Master thesis, 2006-05-15)
   Prosafe ASA er et offshore selskap som eier og driver verdens største flåte av halvtnedsenkbare bolig- og service rigger. I tillegg er de en ledende eier og operatør av flytende produksjons- og lagringsfartøyer. Selskapet ...
  • Verdivurdering av Q-Free ASA 

   Hjelmeland, Stian; Takla, Einar (Master thesis, 2006)
   Denne utredningen har som formål å gjennomføre en teoretisk verdsettelse av nåverdien på egenkapitalen til det børsnoterte, norske aksjeselskapet Q-Free ASA. Den Trondheimsbaserte teknologibedriften har helt siden ...
  • Verdivurdering av Revus Energy 

   Poole, Andreas Christian (Master thesis, 2008)
   Denne utredningen har som hensikt å foreta en verdivurdering av det norske oljeselskapet Revus Energy. Selskapet er et såkalt lete- og produksjonsselskap (E&P-selskap), innen petroleumsbransjen. Verdivurderingen gjøres ...