Now showing items 770-789 of 809

  • Valuation of international oil companies : the RoACE era 

   Osmundsen, Petter; Asche, Frank; Mohn, Klaus (Working Paper, Working paper, 2004-06)
   To improve their basis for investment recommendations and decisions, stock market analysts and investors make extensive use of operational and financial indicators. For the international oil and gas industry, a predominant ...
  • Value chain and price integration in the Spanish market for salted cod 

   Polanco, José Fernández; Bjørndal, Trond (Working paper;2015:10, Working paper, 2015-09)
   Salted cod is a much appreciated product in the traditional Spanish cuisine. Following the collapse of the Newfoundland fishery, local processors became dependent on imports of raw material in order to keep on producing. ...
  • The value relevance of financial reporting on the Oslo Stock Exchange 

   Gjerde, Øystein; Knivsflå, Kjell Henry; Sættem, Frode (Working paper, Working paper, 2004-07)
   This paper focuses on the value relevance of accounting numbers in Norway over the period 1968–2002. This period covers a number of large, and distinct, changes in Norwegian accounting practice, which so far has culminated ...
  • The value-relevance of accounting figures in the international oil and gas industry : cash flows or accruals? 

   Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Asche, Frank (Working paper, Working paper, 2005-08)
   Analysts often rely on a given set of accounting figures for evaluating the financial performance and relative valuation of oil and gas exploration companies. However, the relative importance of these various measures in ...
  • The values of relative risk aversion and prudence : a context-free interpretation 

   Eeckhoudt, Louis; Etner, Johanna; Schroyen, Fred (Working paper, Working paper, 2009-02)
   In this paper we apply to multiplicative lotteries the idea of preference for “harm disaggregation” that was used for additive lotteries in order to interpret the signs of successive derivatives of a utility function. In ...
  • Valutaeksponering og norsk industridød : en empirisk studie av sysselsetting i Telemark og Møre og Romsdal 

   Krogsrud, Kari-Dorte; Sætre, Linda (Arbeidsnotat;47/12, Working paper, 2012-12)
   Med bakgrunn i dagens høye kronekurs vil denne studien undersøke virkningen den reelle kronekursen har på sysselsetting og industridød i Telemark og Møre og Romsdal. Analysen tar utgangspunkt i perioden 1996 til 2004 med ...
  • Valutakursutvikling i eit rammeverk med heterogene aktørar og "framing" 

   Haugland, Kjersti (Arbeidsnotat, Working paper, 2003-02)
   Notatet er tredelt. Del 1 er teoridelen. Her vert førstegenerasjonsmodellane, som handsamar valutakursar som ein formuepris, gjennomgått. Etter teorigjennomgangen vert kritikken mot førstegenerasjonsmodellane lansert, noko ...
  • Vaporware 

   Choi, Jay Pil; Kristiansen, Eirik Gaard; Nahm, Jae (Working Paper, Working paper, 2005-11)
   It is a widely adopted practice for firms to announce new products well in advance of actual market availability, especially in the computer industry. This practice of pre-announcement often has been derisively referred ...
  • Variable unit costs in output regulated fisheries 

   Sandberg, Per (Working paper, Working paper, 2005-03)
   Departing from general cost theory of the firm and bioeconomic theory of the fishery, this paper contributes with an empirical examination of how variable unit costs in a Norwegian demersal and pelagic fishery depend on ...
  • Vekst og internasjonalisering i norske storforetak 

   Heum, Per (Arbeidsnotat;39/13, Working paper, 2013-12)
   Dette notatet, som er utarbeidet på oppdrag fra Finansdepartementet i forbindelse med Holden III-utvalgets arbeid, dokumenterer hvordan virksomheten til de en hver tid største foretakene i Norge endres i omfang og internasjonal ...
  • Velferdsimplikasjoner av restrukturering i TV-markedet : en teoretisk studie 

   Eika, Håkon; Solheimsnes, Linda (Arbeidsnotat, Working paper, 2010-06)
   Vår hensikt er å analysere de velferdsgevinster som kan realiseres ved en reorganisering av dagens TV-marked. TV-markedet er tosidig i den forstand at TV-kanalene konkurrerer om seere på den ene siden, og om annonsører på ...
  • Verdien av en (ny) arbeidsplass (i Nord) 

   Pedersen, Karl Rolf (Arbeidsnotat, Working paper, 2008-12)
   Hva er verdien av en (ny) arbeidsplass – sett fra samfunnets side? Formålet med dette notatet er å skissere – med utgangspunkt i moderne velferdsteori – en metode som kan brukes til å svare på dette spørsmålet. Svaret ...
  • Verdiskaping i klippfisknæringa 2011-13 

   Bjørndal, Trond; Ekerhovd, Nils-Arne; Bjørndal, Marianne T. (Arbeidsnotat;18/14, Working paper, 2014-10)
   I meir enn 300 år har klippfisk vore ei viktig næring i Noreg. Den norske eksportverdien av klippfisk var i 2011 på ca. 3,8 mrd. kr. Omlag 90 % vart utskipa frå Nordvestlandet. Tek ein med saltfisk, aukar eksportverdien ...
  • Verdsetting av internasjonale olje- og gasselskaper 

   Osmundsen, Petter; Mohn, Klaus; Espedal, Harald; Løvås, Kjell (Arbeidsnotat, Working paper, 2002-06)
   Børsnotering av Statoil har medført en økende interesse i Norge for verdsetting av oljeselskaper. Artikkelen går gjennom teori for verdsetting av selskaper. Deretter sammenholdes teori med praksis, der verdsetting i stor ...
  • Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter 

   Hagen, Kåre Petter (Arbeidsnotat, Working paper, 2011-03)
   Oppdragsgiver for dette notatet har vært Nasjonal Transportplans (NTP) prosjektgruppe for samfunnsøkonomiske metoder. Notatet drøfter behandling av usikkerhet og tidsaspektet i samfunnsøkonomiske investeringsanalyser av ...
  • Vertical control and price cycles in gasoline retailing 

   Foros, Øystein; Steen, Frode (Working paper, Working paper, 2011-02)
   We examine Norwegian gasoline pump prices using daily station-specific observations from 2003 to 2006. The big four gasoline companies use an industry-wide adopted vertical restraint (labeled price support) to move price ...
  • Vertical coordination and chain power in the distribution of food products 

   Ness, Håvard; Haugland, Sven Arne (Working paper, Working paper, 2000-11)
   During the last decade, the retail of consumer goods has changed dramatically in Norway and in the Nordic countries. In particular, the trade once dominated by independent merchants usually controlling small corporate ...
  • Vertical coordination in the salmon supply chain 

   Tveterås, Ragnar; Kvaløy, Ola (Working paper, Working paper, 2004-01)
   The extent of vertical coordination in the supply chain for salmon was limited until the early 1990s. During the last ten years, however, there have been several developments that have lead to tighter vertical coordination ...
  • Vil konkurranse undergrave stabiliteten i banksektoren? 

   Sørgard, Lars (Working paper;07/15, Working paper, 2015-07)
   I denne artikkelen drøftes den mulige konflikten mellom konkurranse og stabilitet i banksektoren, og drøftingen relateres til den pågående debatten i norsk banknæring. Det konkluderes med at det neppe er grunn til å ha en ...
  • Virtual network operation : strategy, structure and profitability 

   Ulset, Svein (Working paper, Working paper, 2000-04)
   This report describes and analyzes critical conditions for achieving net benefit from opening the value-chain in telecom by introducing virtual network operators (VNOs). These are facility-less operators that outsource ...