Now showing items 67-86 of 131

  • Language in International Business: A Review and Agenda for Future Research 

   Tenzer, Helene; Terjesen, Siri; Harzing, Anne-Wil (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   A fast growing number of studies demonstrates that language diversity influences almost all management decisions in modern multinational corporations. Whereas no doubt remains about the practical importance of language, ...
  • Leading digital transformation: The Scandinavian way 

   Bygstad, Bendik; Aanby, Hans-Petter; Iden, Jon (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • Ledelse av kunnskapsarbeid 

   Sandvik, Alexander Madsen (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Arbeidslivet har endret seg til å bli mer kunnskaps- og informasjonsintensivt. Mange private virksomheter har høyt utdannete arbeidstakere som de ønsker å anvende på en mest mulig effektiv måte. Et sentralt spørsmål i den ...
  • Linking ethics and economic growth : a comment on hunt 

   Foss, Nicolai Juul (Journal article; Peer reviewed, 2012-07-27)
   Hunt (2012) builds on his work concerning ethics and resource-advantage theory to link personal ethical standards, societal norms, and economic growth but offers few details concerning the precise mechanisms that link ...
  • Low carbon maritime transport: How speed, size and slenderness amounts to Substantial Capital Energy Substitution 

   Lindstad, Haakon; Eskeland, Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Three responses that reduce energy consumption and CO2 emissions in maritime transport are slower speeds, larger vessels and slender hull designs. We use crude oil carriers as our illustrative example; these represent ...
  • Matched on job qualities? Single and coupled parents in European comparison 

   Esser, Ingrid; Olsen, Karen Modesta (Chapter; Peer reviewed, 2018)
  • Medarbeidereide bedrifter : når de ansatte eier arbeidsplassen 

   Økland, Gunnar Magne (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Medarbeidereide bedrifter betyr at ansatte som arbeider i en bedrift, har ervervet og besitter en del av egenkapitalen. Artikkelen gir oversikt over tre former for medarbeidereide bedrifter, geografisk utbredelse, ...
  • Motiver for å delta i eventer: betydningen av deltakernes rolle 

   Pedersen, Per Egil; Nysveen, Herbjørn; Oklevik, Ove (Chapter; Peer reviewed, 2019)
   I dette kapitlet ser vi på hvordan ulike motiver påvirker eventdeltakelse blant deltakere med ulike roller – rolle som kun publikum, kun frivillig, kun utøver eller kombinasjoner av disse. Resultatene fra en forstudie og ...
  • My first employee: an empirical investigation 

   Coad, Alex; Nielsen, Kristian; Timmermans, Bram (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The challenge for solo entrepreneurs to add their first employee is arguably the single biggest growth event facing any growing firm. To understand how this event affects performance, and the antecedents of hiring, we ...
  • Når kreative team mangler kreativitet 

   Schei, Vidar; Sverdrup, Therese (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Mange ledere sverger til bruken av team for å utvikle kreative ideer. Forskning viser imidlertid at team ofte er lite kreative. Formålet med denne artikkelen er å gi innsikt i hvorfor team mangler kreativitet, og hvordan ...
  • Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 

   Lien, Lasse B.; Knudsen, Eirik Sjåholm (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Finanskriser studeres stort sett på aggregert nivå med fokus på hvordan BNP, konkursfrekvenser, sysselsetting, renter og andre aggregerte størrelser endrer seg. Dette gjør at vi vet relativt mye om de overordnede effektene ...
  • Ny organisering av Statoils virksomhet på norsk sokkel: standardisering og fleksibilitet 

   Nesheim, Torstein; Olsen, Karen Modesta; Stensaker, Inger G.; Tharaldsen, Jorunn Elise; Kjærland-Haga, Maria (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   I denne artikkelen har vi gjort rede for den nye driftsmodellen i Statoil. Hvordan Statoil organiserer sine aktiviteter på norsk sokkel, er interessant ut fra den økonomiske betydningen av petroleumsvirksomheten, ut fra ...
  • Organisasjonskultur: Aktivum eller barriere for radikal innovasjon og transformasjon? 

   Hillestad, Tore; Grönquist, Daniel Nordstad; Yttri, Birgitte (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Bedrifters kapasitet til innovasjon og omstilling har gjennom en rekke studier blitt trukket frem som en viktig potensiell kilde til varige konkurransefortrinn. Samtidig viser forskning og teoretiske bidrag hvordan ...
  • Organizational Transformation Through Service Design: The Institutional Logics Perspective 

   Kurtmollaiev, Seidali; Fjuk, Annita; Pedersen, Per Egil; Clatworthy, Simon; Kvale, Knut (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • Påvirker kjønn forhandlinger? 

   Schei, Vidar; Rognes, Jørn Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Det synes å være en utbredt oppfatning at kvinner er dårlige til å forhandle. Nyere internasjonal forskning viser imidlertid at det er små forskjeller mellom kvinner og menn. Og det avgjørende er hvorvidt forhandlingssituasjonen ...
  • Perceived mortality and perceived morality: Perceptions of value-orientation are more likely when a decision is preceded by a mortality reminder 

   Nordmo, Mads; Norman, Elisabeth (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The questions addressed in this paper are whether and how reported mortality reminders can function as an indication of sincerity when communicating ambiguously motivated decisions. In two experiments, ...
  • Positive uncertainty: the benefit of the doubt in advertising 

   Ketelaar, Paul; Van'T Riet, Jonathan; Thorbjørnsen, Helge; Buijzen, Moniek (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Positive uncertainty refers to uncertainty surrounding an anticipated positive outcome. It provides consumers with the opportunity to imagine and speculate on a product’s or experience’s potentially positive characteristics. ...
  • Prosessledelse og innovasjon: En litteraturstudie 

   Iden, Jon; Andestad, Martin; Grung-Olsen, Hans-Christian (Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Denne artikkelen studerer hvilken innvirkning prosessledelse har på bedrifters innovasjonsevne. Artikkelen deler prosessledelse inn i seks dimensjoner, og det gjøres en litteraturstudie for å avdekke sammenhengen mellom ...
  • Psykologisk kontrakt - et nytt ledelsesperspektiv? 

   Sverdrup, Therese (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   I denne artikkelen kobles dyadisk ledelsesteori med psykologisk kontraktsteori. Det argumenteres for at fokus på den psykologiske kontrakten vil gi lederen mulighet til å forstå den enkelte medarbeider, samt at fokus flyttes ...
  • Related and unrelated variety in a tourism context 

   Aarstad, Jarle; Kvitastein, Olav Andreas; Jakobsen, Stig-Erik (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Although the topic of destination development has received much attention (Haugland, Ness, Grønseth, & Aarstad, 2011), there has been a limited focus on how the composition of an industry structure can influence growth in ...